<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Nefab- jeden ze s?ynnych producentów na W?grzech zastosowa? GREENAMX ZC100 do recyklingu pianki polietylenowej


Nefab, z siedzib? w Szwecji, jest wiod?cym na ?wiecie producentem opakowań transportowych. Posiada zak?ady produkcyjne w wielu krajach europejskich.  Dostarcza rozwi?zania w zakresie opakowań transportowych dla swoich pobliskich klientów, w tym HUAWEI, Seiko, BMW i kilku innych 500 najwi?kszych przedsi?biorstw na ?wiecie.

Firma Nefab  kupuje piank? polietylenow? na opakowania g?ównie od Jiffy w Polsce. Ka?dego miesi?ca na linii produkcyjnej powstaje  du?o odpadów , które mo?na przywie?? z powrotem do Polski i ponownie wykorzysta?.  Koszt transportu nieskompaktowanego materia?u jest jednak bardzo wysoki.

Z powodu doskona?ych rezultatów dzi?ki kompaktorowi do styropianu GREENMAX Z-C200 w Jiffy, zosta?a podj?ta decyzja o zakupie kolejnego kompaktora  do  fabryki w Nefab. Sprasowane bloki pianki polietylenowej zostan? przetransportowane z powrotem do Polski do innej fabryki.

Kompaktor EPS GREENMAX Z-C100 pomóg? firmie Nefab zaoszcz?dzi? du?o miejsca oraz znacznie obni?y? koszty transportu.

Seria kompaktorów Zeus firmy GREENMAX dostarcza doskona?ych rozwi?zań w zakresie recyklingu pianki polietylenowej. Dzi?ki kompaktorowi stosunek kompresji  pianki osi?gnie 50: 1.

Zmniejszenie obj?to?ci to wygoda  dla producentów  oraz podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem, w wyniku czego coraz wi?cej odpadów tego materia?u poddawanych jest recyklingowi.SKRZYNKA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>