<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Kruszarka do pianki z tworzywa sztucznego Greenmax

Rozdrabniacz do  styropianu  Greenmax  doskonale radzi sobie z rozdrabnianiem odpadów na granulki.
W naszej ofercie znajduj? si? dwie maszyny, które zawieraj? kruszark? do pianki i kompaktor do  granulek  EPS. Dwa  mocne silniki  oraz ostry nó? bez trudu  przetwarzaj? wszystkie rodzaje  pianki , zw?aszcza pianki PE i pianki PP na drobne kawa?ki.
Ostrze kruszarki  do styropianu wygl?da nast?puj?co:

1. Kruszarka do styropianu
Kruszarka rozdrabnia odpadowe tworzywo  na granulki. Wszystkie tworzywa sztuczne mog? powodowa? powa?ne zanieczyszczenie ?rodowiska, je?li nie b?d? w?a?ciwie utylizowane.
Dzi?ki naszej maszynie recykling styropianu oraz innych spienionych tworzyw mo?e okaza? si? ?atwiejszy i bardziej op?acalny.

Styropian
Na zdj?ciu wida?, ?e odpady EPS zosta?y rozdrobnione  na kawa?ki.
Skompaktowane bloki mo?na powtórnie przerobi? w warto?ciowy produkt.


Pianka EPE

Na zdj?ciu wida?, jak EPE zosta? rozdrobniony na kawa?ki. Rozdrobnij wszystkie rodzaje EPE i poddaj je recyklingowi.

2. Kruszarka do styropianu(EPS)
Wi?kszo?? maszyn do recyklingu zosta?o wyprodukowanych wraz ze wzrostem popytu. Kruszarka do styropianu pod??a za tym trendem. Maszyna mo?e rozdrobni? odpadowy EPS, taki jak fili?anki do kawy i opakowania po  ?ywno?ci.
?ci?gnij

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>