湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全

<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Kompaktor do styropianu- pomoc dla producentów urz?dzeń gospodarstwa domowego

Coraz wi?cej producentów urz?dzeń domowych ?wiadczy us?ugi instalacyjne.Po instalacji, odpady opakowaniowe EPS cz?sto zostaj? zabierane, co stanowi dodatkowy atut utylizacja styropianu dla klienta.


Kompaktor do styropianu A-C100, znany równie? jako kompaktor ?rubowy, opracowany i wyprodukowany przez GREENMAX wykorzystuje technologi? kruszenia i hydrauliki do zag?szczania odpadów EPS. Zag?szczarka EPS ma wbudowany nó?, ?rub? t?oczon? na zimno, p?yty hydrauliczne i inne elementy, które s? dostarczane przez wysokiej klasy producentów, takich jak Siemens i Phoenix. Ca?a maszyna dzia?a pó?automatycznie.

Kompaktor do EPS zosta? doceniony przez producentów urz?dzeń gospodarstwa domowego. Obrotowy nó? mo?e skutecznie rozdrobni? ró?ne kszta?ty odpadów opakowaniowych EPS,  nast?pnie materia? zostaje sprasowany i przekszta?cony w bloki o wysokiej g?sto?ci.

Warto wspomnie?, ?e zmniejszenie kosztów magazynowania i transportu mo?e obni?y? koszty ca?ego recyklingu EPS.


Gotowe bloki s? gotowe do sprzeda?y i ponownego u?ycia do produkcji ramek fotograficznych, artyku?ów biurowych, wieszaków itp.

GREENMAX nie tylko sprzedaje brykieciarka do styropianu, odkupuje równie? bloki EPS.


Obecnie producenci urz?dzeń gospodarstwa domowego w wielu krajach i regionach rozpocz?li wspó?prac?  z GREENMAX.

Ich cel zakupu kompaktora do styropianu jest inny. Wynika to czasem z lokalnych przepisów ochrony ?rodowiska lub poszukiwania bardziej ekonomicznych metod przetwarzania odpadów z opakowań EPS.

Niezale?nie od celu, kompaktor do EPS to doskona?y wybór.INFORMACJA

2022年【找妓女app_2022年最火的约会神器,欢迎您的光临】湛江哪里有学生出来卖 湛江哪里有新茶 湛江哪里可以品茶.
<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>