<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Kompaktor P-C900|GREENMAX

Odwadnianie i zag?szczanie | Opakowania

Seria Poseidon specjalizuje si? w odwadnianiu i zag?szczaniu butelek po napojach oraz recyklingu opakowań. Kompaktor Poseidon pomaga wysuszy? p?atki folii PP / PE po linii myj?cej i pomaga oddzieli? cz??ci sta?e od ciek?ych w opakowaniach typu jogurty, czy woda mineralna.

DANE TECHNICZNE

Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
Zmniejszenie obj?to?ci butelki: 10: 1
G?sto?? skompresowanego PET: 900 kg / m3
Ca?kowite zu?ycie energii: 22,55 kW

ZALETY:
Skompaktowane butelki na wczesnym etapie procesu, oszcz?dzaj?ce miejsce i obs?ug?;
Zwi?kszanie g?sto?ci poprzez kompaktowanie butelek zamiast belowania;
Otwieranie  kapsli podczas zag?szczania zwi?ksza g?sto?? końcow? materia?u;
Funkcja odprowadzania wody wyciska wszelki p?yn z butelek do
zbiornika na wod? pod maszyn?
Zbiornik na wod? jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej,
wytrzymuj?cy niskie pH w wielu cieczach.
Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompakor GreenMaxTM na zamówienie wed?ug
specjalnych wymagań klienta

?ci?gnij

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>