<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

G.K RIZAKOS  to do?wiadczony producent styropianu w Grecji który zastosowa? kompaktor do styropianu GREENMAX

Z powodu rosn?cej ilo?ci wytwarzanego polistyrenu oraz równie du?ej ilo?ci odpadów tego materia?u, firma  G.K. RIZAKOS w 2017 r.  podj??a decyzje o zakupie prasa do styropianu.


Pan Rizakos znalaz? swojego dostawc? form piankowych w Nantong w Chinach, który  poleci? GREENMAX, jako  specjalist?   w dostarczaniu rozwi?zań w zakresie recyklingu styropianu.

Po dwóch miesi?cach negocjacji Pan Rizakos ostatecznie wybra? kompaktor styropianowy GREENMAX A-C200. Ka?dego miesi?ca poddanych recyklingowi zostaje 6-8 ton odpadowego polistyrenu, a ca?kowita obj?to?? zmniejsza si? do 1/50. W ten sposób  przedsi?biorstwo zaoszcz?dza powierzchni? magazynow?, ale tak?e zmniejsza koszty transportu.


Kompaktor do Styropianu  GREENMAX nie tylko pomaga w recyklingu polistyrenu G.K RIZAKOS, ale tak?e pomaga  rozwija? dzia?alno??. Obecnie  sprasowane bloki styropianowe s? sprzedawane do Niemiec i ponownie przetwarzane. Firma chroni tym samym ?rodowisko i zapewnia sobie nowe ?ród?o zysku.

GREENMAX stara si? pomaga? wi?kszej liczbie firm w recyklingu odpadów styropianowych.Uwa?a si?, ?e na ?wiecie nie ma ?mieci, a jedynie niew?a?ciwie zagospodarowane odpady.


SKRZYNKA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>