<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Sposób recyklingu styropianu przyj?ty przez ECO Recycling sp. z o.o.

W ostatnich latach dosz?o do bardzo dynamicznego rozwoju bran?y budowlanej na polskim rynku.

G?ównym materia?em izolacyjnym, s?u??cym do ocieplania budynków jest styropian. Bez wzgl?du na miejsce realizacji budowy, zawsze obecny jest odpad pozosta?y po wykonaniu prac izolacyjnych. Jak wi?c podda? recyklingowi  resztki styropianu pochodz?ce z budów?

Styropian jest niepor?czny, g?sty i drogi w transporcie. W D?bnie  dzia?a firma o nazwie ECO Recycling, która równie? zmaga?a si? z trudno?ciami z recyklingiem styropianu. Znale?li wi?c rozwi?zanie Greenmax. D?bno to stosunkowo ma?e miasto z ma?? populacj? i niewielk? ilo?ci? odpadów styropianowych. Kompaktor do styropianu GREENMAX MC50, pomaga firmie ECO  RECYCLING odzyskiwa? odpady polistyrenowe w ich mie?cie. Po przetworzeniu odpadów przez kompaktor, materia? jest ?atwiejszy do sk?adowania.

Greenmax, firma INTCO rozwa?y zakup odpadów styropianowych, je?li ilo?? wyniesie przynajmniej 15 ton. Obecnie ECO Recycling wspó?pracuje z Greenmax, zmieniaj?c odpady styropianu w ramki do zdj??.


SKRZYNKA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>